وقف

در صورتی که می خواهید اموال منقول و غیرمنقول خود را امور خیریه وقف نمایید از فرم ذیل اقدام کنید.

  • نوشته شده توسط: manager
  • تعداد بار نمایش مطلب 284